Essays

Most of these are in Norwegian, written as assignments at GUC. Feel free to read – keep in mind that they are protected by Åndsverksloven, the Norwegian law of copyright.

book reports – University of reading

Jakob Nielsen: Designing web usability

Typografihistorie

Antikvaskriftens versaler   Teorier og synspunkter gjennom historien om hvordan antikvaskriftens versaler har blitt til – og bør konstrueres.
Den nye typografien   Om mellomkrigstidens «nye typografi».

Designhistorie og designteori

Henry Petroski: The Evolution of Useful Things   Resymé/drøfting.
Bryan Lawson: What Designers Know   Resymé/drøfting.

informasjonsgrafikk

Edward Tufte: The visual display of quantitative information   Resymé/drøfting.

mediehistorie og tekstteori

Avisen – kjennetegn, utviklingstrekk, og utfordringer den møter gjennom økende konvergens.
Hva tenker @du på nå?   Et essay om sosiale medier.